Během celodenního výletu navštívíte želví líheň, kde se dozvíte mnohá tajemství z života všech pěti druhů želev žijících na ostrově. Zažijete úžasnou plavbu lodičkou na laguně, kde můžete pozorovat volně žijící zvířata (vodní ptáky, vodní varany, sladkovodní medůzy, opice, skalní veverky

První den navštívíte sloní sirotčinec Elephant Millenium orphanage, dále vas bude čekat návštěva zahrady s kořením a ayurvedou. Odpoledne vás nemine také exkurze do čajové továrny a večer návštěva největšího chrámu Buddhova zubu. Fakutativne, dle časových možností můžeme zařadit do programu i